miércoles, 12 de junio de 2013

Valoració del bloc

Al començament del curs, estava un poc nerviosa perquè no sabia com fer un bloc. Les tecnologies sempre se m’han donat bastant bé, però he de dir que el tema del bloc no era font de la meva inspiració, ja que no m’he motivava massa.
Però a mesura que anava fent les diferents activitats proposades i anava reflexionant sobre les meves pràctiques vaig començar a agafar-hi gust. A més, el poder veure i compartir amb les companyes els seus aprenentatges i els seus projectes de millora, també van provocar que m’entusiasmés pel meu bloc.
L’únic punt negatiu que puc trobar és que hi ha que dedicar-li temps i , a vegades, entre treballs i exàmens, pot ser és un poc complicat, però s’hi ens esforcem podem tenir una feina molt polida que anys després ens servirà per veure com ha estat el nostre procés d’ensenyament i aprenentatge.
Com a punt a favor, el que més m’ha agradat és el fet de poder intercanviar amb els altres les nostres opinions de manera constructiva, a identificar quina és la nostra tasca i poder contrastar altres visions o informacions rebudes. Penso que totes ens hem enriquit molt unes de les altres i que això ens ha ajudat a identificar bones pràctiques, a autovalorar-nos, a aprendre a observar i a avaluar la tasca docent o a comparar altres línies educatives. Però el més important, és que totes hem aprés a cercar un moment per reflexionar adonant-nos de coses que abans passàvem desapercebudes.
Moltes gràcies a tots per compartir el vostre aprenentatge amb mi!!

Autoavaluació de les competències assolides

Al arribar al final del curs, ara toca fer una passa enrere per analitzar les competències que he anant assolint al llarg de tot el trimestre. Per treballar aquestes competències, he hagut de reflexionar molt sobre les meves pràctiques, comparant-les amb les pràctiques dels meus companys, extraient unes conclusions finals.
Després d’haver realitzat aquestes reflexions, m’he adonat de totes les competències que he anat millorant. Al principi, em vaig adonar que em faltava molt camí per arribar a poder treballar cada punt i sentir-me competent en aquest camp, però ara que em trobo aquí, soc conscient que sense adonar-me’n he anat adquirint molta experiència i he anat millorant la meva tasca en l’escoleta. Penso que cada any que passi, aquesta experiència em farà veure les coses des de altres punts de vista, ja que aquest procés és molt llarg i només les vivències que vagi experimentant em faran modificar alguns comportaments i actituds que pugui trobar errònies. Així, és com començarà el meu aprenentatge dins aquesta professió meravellosa que he escollit.
Gràcies al bloc i a les activitats proposades del quadern, he anat agafant autonomia i m’he vist capaç de reflexionar sobre el meu propi procés d’ensenyament i avaluar la tasca de diferents mestres o centres educatius. Al començament de l’assignatura no em veia amb prou experiència per avaluar a una mestra, perquè cada un parteix com he dit abans de la seva pròpia motxilla, però ara que he pogut comparar diferents línies educatives, em veig capaç d’elegir les millors opcions pels infants realitzant una bona pràctica educativa.
A més, m’he adonat de la importància de l’innovació a la nostra tasca, ja que molts centres els hi costa canviar la mirada i obrir la ment a nous mètodes o a diferents formes de fer. Per aquest motiu, penso que el reciclatge pot ser un bon recurs per començar a veure amb uns altres ulls una forma diferent d’ensenyar i aprendre.
Amb aquesta autovaloració he treballat la competència  2.1, perquè he identificat les meves capacitats i competències.

Autovaloració del projecte de millora

Després de tant esforç i feina, per fi vam poder dur a terme el nostre projecte de millora. Van sortir molts contratemps, imprevistos i alguns problemes amb l’instal·lació, però la nostra motivació i entusiasme va fer possible que en pocs dies poguéssim construir-ho amb tot el material que ens feia falta.
Al no tenir molta idea sobre com subjectar els diferents materials i com clavar-ho a la paret, vam poder contar amb l’ajuda d’un familiar que ens va guiar un poc al veure que estàvem un poc perdudes.  Així, que ens vam posar mans a l’obra perquè els infants poguessin experimentar amb el nostre racó a una setmana d’acabar les nostres pràctiques.
Construir un racó d’aquest tipus sense tenir cap coneixement, ha estat un treball molt difícil. Sempre ens sorgien dubtes sobre com ho faríem, quin material empraríem, si aquest serviria pels objectius que ens havíem proposat, si els infants gaudirien dels nostre projecte, etc. Al començament de qualsevol feina sempre sorgeixen pors i inseguretats, per això, penso que és fonamental comptar amb l’ajuda d’una altra persona que et faci costat. Nosaltres, ens donàvem suport una a l’altra quan alguna no tenia les coses clares, ens anàvem contagiant l’entusiasme i la il·lusió amb cada pas donat i intentàvem no venir-nos avall, sent positives i pensant que tot s’aclariria.
Per aquest motiu, penso que és primordial davant aquests tipus de situacions realitzar un bon treball d’equip, sabent amb antelació que podem esperar de l’altra, que podem oferir, que se’ns adona bé o quines facilitats tenim. Treballar de forma coordinada i amb uns objectius clars, ha fet possible que aquesta feina hagi sortit endavant.
A més, tant el centre com les famílies ens anaven motivant i sempre comptàvem amb la seva opinió davant qualsevol dificultat. El factor temps, va ser un imprevist perquè les dues vam començar a fer feina i, a més, tot el mes de maig vam fer de tutores i havíem de preparar, per altra part, les activitats programades. Per això, el mes de maig va ser un mes d’angoixa i nirvis, però finalment, tot va sortir com esperàvem.
Amb la construcció d’aquest racó, m’he pogut adonar que és molt important no perdre l’esperança i la il·lusió. Ara em veig capaç de fer coses que abans no hagués pensat mai. L’experiència viscuda ha fet que em senti més segura de jo mateixa i que segueixi amb aquest positivisme que em caracteritza, perquè m’ha ajudat a no llançar la tovallola en moltes ocasions.
Només puc dir que ha estat un plaer contribuir en el projecte de millora del pati d’aquesta escoleta i esper que aquest sigui el primer pas perquè puguin aconseguir fer del pati un espai educatiu.Realitzant aquesta autoavaluació he treballat la competència 1.2 i 2.1, perquè he reflexionar sobre les pròpies capacitats i competències i sobre els elements que porten a una bona actuació professional.

jueves, 30 de mayo de 2013

Reflexions sobre els projectes de millora, documentals o bones practiques exposades

A continuació, exposo les meves reflexions després d’haver pogut gaudir de les bones pràctiques, projectes de millora o documentals de les meves companyes. Totes han fet una feina esplèndida i crec que amb aquests intercanvis que es van donant entre nosaltres, estem construint una multitud d’experiències noves i ens permet poder millorar la nostra tasca a l’escoleta o oferir noves idees al centre on duem a terme les nostres pràctiques.
Per aquest motiu, vull comentar la meva opinió després d’haver reflexionat sobre algunes d’aquestes feines exposades a classe: 

El racó del moc
Aquest racó m’ha agradat molt, crec que és una bona idea i un bon recurs per fer que els infants desenvolupin la seva pròpia autonomia. A més, és una manera de treballar la higiene i cura personal tant important en les rutines del dia a dia.
És un racó que hauria de tenir qualsevol escoleta, per l’espai que necessita no crec que pugui ser un problema a l’hora d’aplicar-ho dins qualsevol aula. L’únic problema que veig és que els infants en facin un bon ús dels mocadors quan la mestra no els observa, però encara així penso que amb el temps s’acabarien acostumant i serien responsables amb el material ofert.
Per altra banda, crec que és molt important oferir a les famílies la mateixa idea, d’aquesta manera és treballaria d’una forma contextualitzada i, poc a poc, els infants anirien guanyant autonomia. 
Hort ecològic

Aquest projecte el duen a terme dues companyes meves a Menorca, concretament a l’escola Verge de Gràcia. Penso que encara que no l’han pogut aplicar, han fet una bona feina, s’han implicat molt i han fet tot el que podien perquè és pogués dur a terme. Crec que és molt important contar amb el recolzament de tot el centre i de les famílies per realitzar un projecte d’aquests termes, ja que no tenien cap lloc on poder construir-lo. Només la feina de mà d’obra que necessitarien i el pressupost que es caldria per realitzar-ho,  ja fa difícil que es pugui dur a terme. Encara així, valoro molt la feina i l’entusiasme que han demostrat per intentar aconseguir-ho. Esper que en un futur es pugui aplicar sense cap problema!

Observació del rol del mestre per a millorar la qualitat educativa
L’escola encarregada de dur a terme aquest projecte és l’escola infantil Esporles. Penso que realitzar un projecte com aquest, ha hagut d’estar molt difícil per a elles, ja que la majoria de nosaltres no parteix de cap experiència prèvia i trobar-se amb haver d’avaluar a una mestra que porta molts anys dedicant-se a la seva tasca, ha hagut d’estar un poc incòmode.
Per altra banda, penso que és un bon recurs, ja que a vegades amb els anys les mestres es van acomodant i poden perdre l’entusiasme i no veure les coses des de un altre punt de vista. Contar amb l’ajuda d’una persona que t’ha estat observant i avaluant durant un temps, pot fer que t’adonis de possibles errors que has pogut cometre sense donar-te compte o que puguis veure quines coses podries millorar.
Canvi de bolquers segons E. Pickler
Aquest documental m’ha agradat molt perquè trobo que a vegades ens oblidem de la importància que té el contacte entre l’adult i l’infant. Moltes vegades, toquem a l’infant sense adonar-nos si es sent incòmode, insegur o desconfia de nosaltres. Penso que ell necessita el seu temps per habituar-se a unes mans desconegudes i és la nostra tasca anar afavorint aquest vincle que es va establint entre nosaltres i ell.  Per això, l’hem de tenir en compte, i no hem de perdre en aquests moments tots els aprenentatges que es poden donar.
En les rutines del dia a dia, hem d’aconseguir que els infants vagin agafant autonomia, però no hem d’oblidar, que en aquests moments els infants també necessiten que estiguem per ells, que els escoltem, que els mirem i els parlem. Cada un és mereix una atenció individualitzada per donar una qualitat educativa a aquests moments quotidians.
L’única pega que trobo és que per donar aquesta qualitat educativa al canvi de bolquers restin importància a un altre moment igual d’important per a ells com pot ser el pati. Crec que haurien d’intentar cercar temps d’una altre manera, però no privant als infants de passar més temps a l’exterior, ja que aquí també és donen multiplicitat d’aprenentatges.


Amb totes aquestes reflexions he treballat les competències 1.3 i 5.1 perquè he gaudit de les experiències dels meus companys i m’han ajudat a ampliar la meva formació, a més, he reflexionat sobre les seves bones pràctiques i projectes de millora.
Les bones practiques de les meves companyes


Crec que és molt important intercanviar opinions, mostrar als nostres companys les nostres experiències i vivències i compartir tots els aprenentatges que anem realitzant durant les nostres pràctiques a l’escoleta. Penso que de tots podem extreure molt bones idees o possibles propostes a millorar. És ben cert que més d’una mirada, ens pot fer entendre si ens podem equivocar en alguna cosa o saber en què podríem millorar.
Per això, poder intercanviar comentaris sobre les bones pràctiques triades per tots els companys, ens pot ajudar a obrir fronteres i a saber quins podrien ser els elements a considerar perquè fossin bones pràctiques, distingint quines coses les diferencia de les nostres pràctiques o dels nostres coneixements previs.

Amb un granet d’arena de cada un de nosaltres, podem construir multitud d’aprenentatges i podem oferir diferents visions que ens poden ajudar a millorar la nostra tasca en un futur pròxim.

Per aquest motiu, he comentat les següents bones pràctiques, ja que considero que d’aquests puc extreure moltes idees que podria aplicar a la meva escoleta o, perquè he pogut aprendre altres formes de realitzar les activitats, mirant sempre el millor pels infants.

Les direccions dels meus comentaris són les següents:


·  http://mifuturoproyectoreflexioinnovacio.blogspot.com.es/2013/04/exemple-de-bona-practica-material.html#comment-form


·  http://blocrebecanewman.blogspot.com.es/2013/04/descripcio-dna-bona-practica.html#comment-form


·  http://reflexioinnovaciouibmenorca.blogspot.com.es/2013/04/experiencies-0-3-que-mes-mhan-agradat.html#comment-form

Realitzant aquesta tasca he treballat la competència 1.2, perquè he accedit a la revisió dels blocs i experiències sobre les bones pràctiques que realitzen els meus companys a altres centres i la competència 1.3, perquè he reflexionat sobre els elements que m’han portat a identificar-les com a bones pràctiques.jueves, 16 de mayo de 2013

Recerca en xarxa de Plans de Millora de l’etapa 0-3


Projecte de millora: el traspàs de l’etapa 0-3 anys a 3-6 anys
He trobat aquest projecte de millora a les xarxes i m’ha semblat interessant perquè crec que encara no és dona la importància que s’hauria de donar respecte a la necessitat d’una continuïtat entre l’escoleta i l’escola infantil. Aquest projecte està realitzat per oferir-nos unes  pautes, idees o suggeriments facilitant així l’adaptació dels infants a la nova escola i evitant, en el possible, inseguretats per part d’ells i les famílies.
També, destaca la importància del període d’adaptació quan els infants arriben a l’escoleta, ja que si es treballa d’una forma adequada dins aquesta etapa, això pot facilitar en el futur que l’infant no hagi de tenir problemes d’adaptació al passar al següent cicle. A  més, també ens diu que hem de tenir present en tot moment les necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants. És important oferir-los un ambient càlid i segur perquè puguin afrontar d’una manera gradual el coneixement de l’entorn que els envolta. També, s’ha d’afavorir el  desig de conèixer i descobrir d’una manera autònoma, ja que els infants tenen una gran curiositat innata per explorar. Per altra banda, en aquest moment de canvi, hem de tenir en compte l’acceptació i el respecte cap a cada infant al arribar a l’escoleta, perquè cada un d’ells porta a sobre la seva pròpia motxilla i, per tant, cada un d’ells arriben amb unes experiències, uns interessos i unes capacitats diferents a la dels altres infants.  
Els objectius que es plantegen amb aquesta proposta són els següents:
§  Desenvolupar capacitats afectives i seguretat emocional, adquirint progressivament iniciativa i confiança en ell mateix.
§  Establir vincles de relació amb els adults i entre iguals, adquirint elements de convivència, responent als sentiments d’afecte, desenvolupant actituds d’ajuda i de col·laboració.
§  Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i de cura.
Aquestes són algunes de les propostes que ens ofereixen i que penso que es podrien dur a terme en moltes escoletes, ja que les idees que proposen són molt adequades per no perdre aquesta continuïtat:
Proposta 1: “Coherència educativa entre el primer cicle i el segon cicle”
·       Organitzar trobada formal entre tota l’etapa d’Educació Infantil.
·       Organitzar una trobada de famílies de l’escoleta amb l’escola.
·       Reunió entre els educadors de l’escoleta i els Mestres d’Educació Infantil per concretar els criteris d’avaluació de finals del primer cicle i començament del  segon.
·       Organitzar una festa entre les famílies de l’escoleta i de l’escola.
Proposta 2: “Visita a una escola infantil”
·       Confeccionar un mural sobre l’estiu amb fotografies dels infants de l’escoleta mentre feien aquesta proposta a l’escola infantil.
·       Visita una escola infantil.
Proposta 3: “Facilitar el procés d’acomiadament de l’escoleta”
·       Visita d’una mestra de l’escola de segon cicle d’Educació Infantil a l’escoleta. 

Realitzant aquesta tasca he treballat les competències 5.1 i 2.5 perquè he reflexionat sobre els trets característics dels projectes de millora i he plantejat un recull de dubtes i dilemes sobre el pla de millora analizat.